Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky

Katalóg

K výstave sme vydali rozsiahly dvojjazyčný slovensko-anglický katalóg, v ktorom čitatelia nájdu mapu tábora Engerau a topografiu jeho jednotlivých miest. Sú tu výpovede svedkov, preživších, aj páchateľov, tak ako sa zachovali v súdnych spisoch vo Viedni, aj vo výpovediach starých Petržalčanov. Sú tu spracované jednotlivé archívne doklady, ktoré vysvetľujú ich význam v kontexte dobových súvislostí. Súčasťou katalógu sú tri štúdie autorov pojednávajúce o tábore Engerau zo slovenskej a rakúskej perspektívy, ako aj o osude vystavených archívnych dokladov.

Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky
Engerau: The Forgotten Story of Petržalka
Maroš Borský a kol.
ISBN 978-80-969720-5-0
EAN 9788096972050
Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedičstva – Menorah, Bratislava 2015
128 strán
Kontakty

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
Tel.: +421-2-5441 6949
E-mail: synagogue.sk@gmail.com


Lokalita

GPS: 48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E
Heydukova 11-13, Bratislava


Otváracie hodiny

26. máj – 11. október
piatok 10:00 – 16:00
nedeľa 10:00 – 16:00
okrem židovských sviatkov
26.7., 13.9., 4.10.2015