Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky

Fotografie

Dôležitá časť výstavného projektu Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky je prezentácia dvadsiatich fotografií autentických miest, kde sa tragické udalosti odohrali. Vytvorili sme topografiu tábora Engerau, kde sme identifikovali miesta podtáborov, ošetrovne, veliteľstva, ako aj pochodu smrti 29. marca 1945. Topografiu dopĺňajú výpovede svedkov, preživších, ako aj páchateľov zločinov. Na projekte sa autorsky podieľa fotografka Illah van Oijen, ktorá sa špecializuje na fotografiu verejných priestorov a je autorkou projektov o Bratislave a Košiciach. Cieľom bolo vytvoriť fotoesej o miestach tábora, ako vyzerajú dnes. Je to fotografická úvaha o identite mesta a (zabudnutej) pamäti holokaustu dnešnej Bratislavy.

Illah van Oijen
Bratislava, Námestie hraničiarov, marec 2015


O podtábore Auliesel vieme iba málo. Pomenovali ho podľa osady, kde sa nachádzal. Slovenský názov lokality je Starý Háj a bola na polostrove, ktorý vytváralo rameno Dunaja, dnešné Chorvátske rameno. Tábor bol umiestnený v objekte č. p. 1588 – v bývalej mliekarni vdovy Márie Ajpek na Richthofengasse 19. Pred vojnou sa ulica volala po Jurajovi z Poděbrad, po vojne ju premenovali na Povstaleckú. Zástavbu ulice zbúrali pri výstavbe sídliska. Nachádzala sa v miestach medzi ihriskom základnej školy na Gessayovej ulici a domovými blokmi na Námestí hraničiarov. Tábor mal 300 až 350 väzňov ubytovaných v pivnici, na povale a v sklade. Kúrilo sa iba v sklade a bolo tu umiestnených asi 100 ľudí. Ostatní boli vystavení chladu – niektorí zamrzli v spánku.

Kontakty

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
Tel.: +421-2-5441 6949
E-mail: synagogue.sk@gmail.com


Lokalita

GPS: 48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E
Heydukova 11-13, Bratislava


Otváracie hodiny

26. máj – 11. október
piatok 10:00 – 16:00
nedeľa 10:00 – 16:00
okrem židovských sviatkov
26.7., 13.9., 4.10.2015