Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky

Dokumenty

V rámci projektu Engerau: Zabudnutý príbeh Petržalky vystavujeme osobné dokumenty táborových väzňov z doteraz nespracovaného archívneho fondu zo Slovenského národného archívu. Zachránil ich petržalský hrobár Leopold Prepelica, potom boli v synagóge na Rybnom námestí v opatere Eugena Bárkánya. Po zbúraní synagógy v roku 1969 prešli cez rôzne miesta, kým sa dostali do archívu. Doklady spracúval tím odborníkov a ich prostredníctvom chceme návštevníkom sprístupniť ľudské osudy väzňov, niektorým vieme „vrátiť tvár“, lebo na dokladoch sú aj fotografie.       Výučný list, Topoľčany, 1935
      © Slovenský národný archív, Bratislava


Abrahám Einhorn patrí medzi tých väzňov koncentračného tábora Engerau, o ktorých vieme trochu viac ako len meno a dátumy ohraničujúce jeho život. Z dokumentov, ktoré po ňom ostali, je možné zrekonštruovať aspoň niekoľko momentov. Narodil sa počas prvej svetovej vojny, 23. januára 1916 v Užhorode. Ten sa po vzniku prvej Československej republiky stal jej súčasťou. Základné školské vzdelanie získal v ľudovej škole v rumunskom meste Dej. Neskôr sa učil za krajčíra a učňovské roky zavŕšil u krajčírskeho majstra Šalamúna Glücka v Topoľčanoch. Tu mu Okresné živnostenské spoločenstvo (OŽS) 1. júla 1935 vystavilo výučný list. Abrahám Einhorn zostal u svojho majstra pracovať ďalej (od 15. júla 1935 do 19. augusta 1936) ako jeho pomocník, a v tom čase bol prijatý za člena topoľčianskeho OŽS.Kontakty

Židovské komunitné múzeum
Kozia 18, 814 47 Bratislava
Tel.: +421-2-5441 6949
E-mail: synagogue.sk@gmail.com


Lokalita

GPS: 48°8'49.00"N, 17°6'43.50"E
Heydukova 11-13, Bratislava


Otváracie hodiny

26. máj – 11. október
piatok 10:00 – 16:00
nedeľa 10:00 – 16:00
okrem židovských sviatkov
26.7., 13.9., 4.10.2015